, , ,
  

Fap

/ / / Fap /

Fap – , . , , , .

BARK - -    MOSAIC,
BARK  (1)

BOSTON - -    MOSAIC,
BOSTON  (4)

BROOKLYN - -    MOSAIC,
BROOKLYN  (21)

CONNECTION - -    MOSAIC,
CONNECTION  (3)

FIRENZE - -    MOSAIC,
FIRENZE  (8)

, , . .

- «MOSAIC» . . 

? !