71

, , ,
,
  
/ / / Naxos / KILIM /

Naxos Kilim

Kilim Naxos – . , , , .

Kilim Naxos , . , , , , .

, . , . , .

Kilim Naxos , , .

32.565
..
4 010 ./2
32.565
..
4 323 ./2
32.565
.
3 406 ./.
32.565
.
3 406 ./.
32.565
.
3 288 ./.
32.565
.
3 406 ./.
32.565
.
5 778 ./.
32.565
..
6 942 ./2
32.532.5
.
2 091 ./.
32.532.5
.
1 509 ./.
665
.
1 294 ./.
465
.
1 294 ./.
32.532.5
..
3 611 ./2
? !