71

/ / / Gayafores / BOLDSTONE/BRICKBOLD /

BOLDSTONE/BRICKBOLD

GAYAFORES BOLDSTONE / BRICKBOLD ( / ) , .

, 3262,5 , .

, .

3262.5
..
2 123 ./2
3262.5
..
2 123 ./2
8.1533.15
..
2 382 ./2
8.1533.15
..
2 382 ./2
8.1533.15
..
2 382 ./2
8.1533.15
..
2 382 ./2
? !