71

/ / / La Fabbrica /

La Fabbrica

La Fabbrica , , .

AESTHETICA - - MOSAIC,
AESTHETICA  (2)

COPACABANA - - MOSAIC,
COPACABANA  (2)

KAURI - - MOSAIC,
KAURI  (3)

20120
..
4 217 ./2
20120
..
4 217 ./2
20120
..
4 217 ./2
80160
..
6 391 ./2
80160
..
6 391 ./2
80160
..
5 294 ./2
80160
..
5 294 ./2

MOSAIC. , , . , , . 3D, . , – .

? !